32oz White Boston Round Bottle

This is a 32oz white boston round bottle.
-CT
-91 gram
-120 per case

Description

32oz White Boston Round Bottle